سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

مرتب سازی آرایه ها در جاوااسکریپت

مرتب سازی آرایه ها در جاوااسکریپت ، در جلسات قبلی مبحث آرایه و متدهای آرایه را توضیح دادیم. پیشنهاد می کنیم که به مبحث آرایه ها مسلط باشید که این جلسات در بخش آموزش قدم به قدم جاوااسکریپت آمده است. در این جلسه درباره مرتب سازی آرایه در مدل های مختلف و متدهای آن را بررسی میکنیم.


مرتب سازی آرایه ها در جاوااسکریپت ، در جلسات قبلی مبحث آرایه و متدهای آرایه را توضیح دادیم. پیشنهاد می کنیم که به مبحث آرایه ها مسلط باشید که این جلسات در بخش آموزش قدم به قدم جاوااسکریپت آمده است. در این جلسه درباره مرتب سازی آرایه در مدل های مختلف و متدهای آن را بررسی میکنیم.

مرتب سازی آرایه در جاوااسکریپت

همانطور که میدانید آرایه ها توانایی ذخیره ی تعداد Value زیادی را در خود دارد؛ به عنوان مثال، یه متغیر از نوع آرایه تا 50 تا مقدار را در خود ذخیره شده است. می خواهیم از بین 50 تا مقدار، مقدار مورد نظر را پیدا کنیم که این کار نسبتا وقت گیر است. خلاصه در اینجا از متد آرایه ها استفاده می کنیم که بر اساس معیار خاصی مرتب شوند.

مرتب سازی آرایه بر حسب حروف الفبا

متد ()sort

متد sort آرایه را به ترتیب حروف الفبا مرتب میکند.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"]
fruit.sort();
//output:   ["Apple" , "Bannana" , "Portugal"]

متد ()reverse

متد reverse دقیقا برعکس متد sort عمل میکند، یعنی آرایه را از آخر به اول مرتب سازی میکند.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"] 
fruit.reverse();
//output: ["Portugal" , "Bannana" , "Apple"]

در جلسه بعد، درباره اشیا در جاوااسکریپت توضیح میدهیم.

دیدگاه و پرسش