سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

توابع ریاضی در جاوااسکریپت

توابع ریاضی در جاوااسکریپت اعمال پرکاربرد ریاضی را در برنامه نویسی وبسایت یا اپلیکشین انجام دهیم. مثلا رند کردن قیمت یه محصول به سمت عدد بیشتر یا به سمت عدد کمتر، یا عدد به توان رساندن یا توابع مثلثاتی مثل Sin و Cos یا ماکسیمم و مینیموم بین اعداد از جمله توابع پرکاربردی هستند که جاوااسکریپت در اختیار ما قرار داده است.


توابع ریاضی در جاوااسکریپت

توابع ریاضی در جاوااسکریپت اعمال پرکاربرد ریاضی را در برنامه نویسی وبسایت یا اپلیکشین انجام دهیم. مثلا رند کردن قیمت یه محصول به سمت عدد بیشتر یا به سمت عدد کمتر، یا عدد به توان رساندن یا توابع مثلثاتی مثل Sin و Cos یا ماکسیمم و مینیموم بین اعداد از جمله توابع پرکاربردی هستند که جاوااسکریپت در اختیار ما قرار داده است.

تابع عدد Π در جاوااسکریپت

عدد p یا 3.14 یکی از اعداد پرکاربرد در دنیای ریاضیات و دایره هست. برای بدست آوردن عدد P تا 15 رقم اعشار کافیه از تابع زیر استفاده کنید.

Math.PI;  // returns 3.141592653589793

تابع توان در جاوا اسکریپت

تابع (Math.pow(x , y در جاوا اسکریپت، عدد اول به عنوان پایه و عدد دوم به عنوان توان در نظر گرفته می شود.

Math.pow(6, 2);   // returns 36

تابع جذر یا رادیکال

تابع (math.sqrt(x در جاوا اسکریپت، از عدد داخل پرانتز جذر میگیرد یا همان رادیکال به فورجه 2.

Math.sqrt(36);   // returns 6

تابع قدرمطلق

تابع (Math.abs(x عدد داخل پرانتز رو با علامت مثبت برای ما برمیگرداند.

Math.abs(-11);   // returns 11
Math.abs(11);   // returns 11

تابع رند کردن اعداد

تابع (Math.round(x در جاوا اسکریپت، عدد اعشاری داخل پرانتز را به نزدیک عدد صحیح رند میکند. اگر اعشار بیشتر از 0.5 باشد به عدد بالاتر و اگر کمتر از 0.5 باشد به عدد پایین تر رند میکند.

نکته: اگر اعشار خود عدد 0.5 بود به عدد بالاتر رند میشود.

Math.round(11.6);  // returns 12
Math.round(11.5);  // returns 12
Math.round(11.4);  // returns 11

تابع رند به سمت بالا

تابع (Math.ceil(x در جاوا اسکریپت، مقدار داخل پرانتز را به سمت بالا رند میکند، حتی اگر اعشار عدد کمتر از 0.5 باشد.

Math.ceil(6.3);   // returns 7

تابع رند به سمت پایین

تابع (Math.floor(x در جاوا اسکریپت، مقدار داخل پرانتز را به سمت پایین رند میکند، حتی اگر اعشار عدد بیشتر از 0.5 باشد.

Math.ceil(6.8);   // returns 6

توابع مثلثاتی در جاوااسکریپت

تابع Sin

تابع (Math.sin(x در جاوا اسکریپت، از عدد داخل پرانتز Sin میگیرد. (البته عدد باید بر حسب رادیان باشد)

نکته: اگر میخواهید بر حسب درجه عدد وارد کنید باید عدد مورد نظر را در π ضرب و بر 180 تقسیم کنید.

عدد بر حسب رادیان = عدد بر حسب درجه * PI / 180

Math.sin(90 * Math.PI / 180);   // returns 1 (the sine of 90 degrees)

تابع Cos

تابع (Math.cos(x در جاوا اسکریپت، از عدد داخل پرانتز cos میگیرد. (البته عدد باید بر حسب رادیان باشد)

نکته: اگر میخواید بر حسب درجه عدد وارد کنید باید عدد مورد نظر را در π ضرب و بر 180 تقسیم کنید.

عدد بر حسب رادیان = عدد بر حسب درجه * PI / 180

Math.cos(0 * Math.PI / 180);   // returns 1 (the cos of 0 degrees)

توابع کوچکترین و بزرگترین مقدار در جاوا اسکریپت

تابع کوچک ترین عدد ()Math.min

تابع ()Math.min کوچک ترین عدد داخل پرانتز را از بین بقیه اعداد انتخاب میکند و برای ما بر میگرداند.

Math.min(0, 300, 35, 2, -8, -100); // returns -100

تابع بزرگترین عدد ()Math.max

تابع ()Math.max بزرگ ترین عدد داخل پرانتز را از بین بقیه اعداد انتخاب میکند و برای ما بر میگرداند.

Math.min(0, 300, 35, 2, -8, -100); // returns 300

تابع عدد تصادفی یا Random در جاوااسکریپت

تابع ()Math.random یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را بر میگرداند. برای بدست آوردن عدد تصادفی مثلا بین 1 تا 10 کافیست تابع را در 10 ضرب کنید؛ اعشار عدد بدست آمده را صرف نظر کنید و عدد صحیح باقی مونده را با 1 جمع کنید. عدد نهایی بدست اومده یک عدد تصادفی بین 1 تا 10 میباشد.

Math.random();   // returns a random number between 0 and 1
Math.random()*10; // returns a random number between 0 and 10

توابع مهم و پرکاربرد ریاضی همین بالایی ها بود که با هم بررسی کردیم. اما یه سری توابع دیگه وجود داره که خیلی خیلی کم استفاده میشن اما بد نیست بدانید چه توابعی هستند.

Math.E    // returns Euler's number
Math.PI    // returns PI
Math.SQRT2  // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2   // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10   // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E  // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E  // returns base 10 logarithm of E

پست های مشابه

8مرداد 1400

دستورات شرطی در جاوااسکریپت یا جملات شرطی در برنامه نویسی جاوااسکریپت دستور خاصی را در شرایط خاصی اجرا میگردد. اگر بخواهیم دستور خاصی را فقط در شرایط خاصی اجرا شود، از دستورات شرطی مثل دستور if استفاده میشود. مثلا زمانی که معدل دانش آموزش بین 18 تا 20 شد پیغام “عالی” نمایش داده بشه و اگر بین 15 تا 18 باشه پیغام “خوب” نمایش داده شود و به همین ترتیب یک مثال ساده از دستورات شرطی را خواهید دید.

57

0

8مرداد 1400

توابع در جاوااسکریپت بلوک هایی از کد هستند که برای انجام عمل خاصی نوشته میشوند. در واقع دستوراتی که لازم داریم هر بار اجرا شود، را به صورت یک تابع یا Function مینویسیم و برای آن یه اسم انتخاب میکنیم؛ که هر موقع نیاز به اجرای آن چند خط کد باشد، فقط کافیست اسم آن تابع یا Function در جاوااسکریپت را فراخوانی یا صدا کنیم.

75

0

8مرداد 1400

اشیا در جاوااسکریپت در جلسات قبل با انواع داده در جاوااسکریپت اعم از با اعداد، رشته ها و آرایه ها در جاوااسکریپت به طور کامل آشنا شدیم. در این جلسه درباره ی Object ها یا اشیا توضیح میدهیم. Objectها یکی از انواع داده ای است که در جاوا اسکریپت به شدت کاربردیست و در اکثر مواقع مورد استفاده قرار میگیرد.

77

0

دیدگاه و پرسش