سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت

عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت ، بعضی اوقات میخواهیم در این برنامه نویسی همزمان دو یا چند شرط را با هم بررسی کنیم و خروجی نهایی true یا false باشد. با دستور if یا دستورات شرطی بجای یک شرط، چند شرط را بررسی کنیم و با عملگرهای “یا” منطقی (||)، “و” منطقی (&&) میتوانیم این کار را انجام دهیم.


عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت ، بعضی اوقات میخواهیم در این برنامه نویسی همزمان دو یا چند شرط را با هم بررسی کنیم و خروجی نهایی true یا false باشد. با دستور if یا دستورات شرطی بجای یک شرط، چند شرط را بررسی کنیم و با عملگرهای “یا” منطقی (||)، “و” منطقی (&&) میتوانیم این کار را انجام دهیم. در ادامه این مطلب عملگرهای منطقی را به صورت کامل با مثال بررسی خواهیم کرد.

عملگرهای منطقی (Logical)

در این مقاله عملگرهای منطقی در جاوااسکریپت را توضیح میدهیم، یعنی عملگرهای AND منطقی، OR منطقی، و NOT منطقی؛ خواهیم یادگرفت که چطور از این ها استفاده کنیم.

در مثال مقاله قبلی درمورد امتیاز های کاربر یک سایت را صحبت کردیم و برای آنها شرط تعریف کردیم که به این صورت:

var points = 1100;
var type = (points>1000) ? "Gold" : "Silver"; //Gold

حالا میخواهیم بنویسیم که کاربر چند ماهه ثبت نام کرده که برای اینکار میبایست دو شرط بگذاریم:

var points = 1100;
var mRegistered = 8;
console.log(points>1000 && mRegistered>6); //true

سه تا عملگر منطقی در جاوااسکریپت

عملگر AND منطقی &&

عملگر &&، شرط دو طرف علامت && را بررسی میکند و فقط در صورتی که هر دو طرف مقدار درست (true) را برگردانند، مقدار نهایی true میدهد و اگر یکی true و یکی false باشد یا هر دو false باشند، مقدار false را برمیگرداند؛ معنی فارسی آن “و” است.

console.log(points>1000 && mRegistered>9); //flase
console.log(points>1000 && mRegistered>6); //true

عملگر OR منطقی ||

عملگر ||، شرط دو طرف علامت || را بررسی میکند و هر کدام یک خروجی true و false دارند و اگر حتی یکی هم درست (true) باشد در نهایت خروجی true داریم و مقدار درست را برمیگرداند، معنی فارسی آن “یا” است. فقط در صورتی که هر دو false باشند، خروجی نهایی false میشود.

console.log(points>1000 || mRegistered>9); //true
console.log(points>12000 || mRegistered>9); //false

عملگر NOT منطقی !

عملگر ! فقط برای یک شرط استفاده میشود و شرط درست را به غلط و غلط را به درست تبدیل میکند. یعنی اگر شرط true باشد به false تبدیل میکند و اگر شرط false باشد به true تبدیل میشود. در این مثال عملگر ! را بررسی میکند که مثلا امتیاز های یک کاربر باید بالای 1000 نباشد:

console.log(!points > 1000); //false
console.log(!points > 1000 && !mRegistered > 6); //false

چون امتیاز های کاربر بالاتر از 1000 است، جواب غلط است، خط دومی هم برای اینکه عملگر AND و عملگر NOT را باهم استفاده کردیم جواب اشتباه را داده است، زیرا این دو عملگر باهم قابل اجرا نیست.

دیدگاه و پرسش