سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

عملگر شرطی در جاوااسکریپت

عملگر شرطی در جاوااسکریپت ، همانطور که با دستور شرطی if و else آشنا شدید، ولی گاهی اوقات در این برنامه نویسی برای شرط های ساده و تک دستوری نیازی به نوشتن if و else نیست و میتوانید از یک عملگر شرطی استفاده کنید. در این مقاله قراره یک عملگری را یاد بگیرید که درواقع کار همان if…else را در یک خط انجام میدهد، که تنها با 2 تا عملگر یه علامت سوال و یه 2 نقطه این کار را بدون استفاده از if انجام میدهیم.


عملگر شرطی در جاوااسکریپت ، همانطور که با دستور شرطی if و else آشنا شدید، ولی گاهی اوقات در این برنامه نویسی برای شرط های ساده و تک دستوری نیازی به نوشتن if و else نیست و میتوانید از یک عملگر شرطی استفاده کنید. در این مقاله قراره یک عملگری را یاد بگیرید که درواقع کار همان if…else را در یک خط انجام میدهد، که تنها با 2 تا عملگر یه علامت سوال و  یه 2 نقطه این کار را بدون استفاده از if انجام میدهیم.

عملگر شرطی (Conditional operator)

به عنوان مثال، ما یک وبسایتی داریم که هر کاربر یک امتیازی دارد. ما میخواهیم یک کاربری که (if) امتیاز بالای 1100 را دارد نامی را برگزیند و در غیر این صورت (else) یک نام دیگر را برگزیند:

var points = 1100;
if(points > 1000) {
console.log("Gold");
} else {
console.log("Silver");
} // Gold

خروجی به صورت رشته ی Gold میباشد. چون عدد مورد نظر از 1000 بزرگتر است، ولی اگه کمتر باشد خروجی به صورت رشته ی Silver خواهد بود.

نوشتن همین عملیات با عملگر شرطی امروز:

var points = 1100;
var type = (points>1000) ? 'Gold' : 'Silver'; //Gold

در اینجا در قسمت پرانتز شرط را تعیین میکنیم که گفتیم اگر امتیاز بالای 1000 بود، و بعد علامت سوال در صورت درست بودن شرط است، و بعد دونقطه در غیر این صورت یا غلط بودن شرط را مشخص میکند.

دیدگاه و پرسش