سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت

عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت و همه زبان های برنامه نویسی برای چک کردن برابری دو تا مقدار یا دو تا متغیر استفاده میشود. در واقع برای چک کردن اینکه آیا مقدار متغیر با مقدار مدنظر ما برابر هست یا نه.


عملگرهای مقایسه ای در جاوااسکریپت و همه زبان های برنامه نویسی برای چک کردن برابری دو تا مقدار یا دو تا متغیر استفاده میشود. در واقع برای چک کردن اینکه آیا مقدار متغیر با مقدار مدنظر ما برابر هست یا نه. خروجی به صورت درست یا غلط برگشت داده میشود یعنی یا true یا false که اینکار با عملگر == انجام میشود. در ادامه این پست، تمام حالت های ممکن عملگر == را بررسی خواهیم کرد.

عملگرهای مقایسه ای (Comparison operators)

درجلسه قبلی یاد گرفتیم که علامت = در ریاضی یعنی برابر بودن مثل 1=1؛ ولی در جاوااسکریپت به این شکل نیست و = نشانه این است که متغیر مثلا x یک مقداری دارد. برای مثال، در جاوااسکریپت و ریاضی به این شکل گفته میشود:

var x = 50;
console.log(x); //50
در ریاضی:
x = 50; //50 = 50

در این مقاله قراره یاد بگیریم که چه چیزی معنی مقایسه را میدهد و چه چیزی در جاوااسکریپت مقایسه گر است!

1) عملگر == یا === در جاوااسکریپت

عملگر == مقایسه میکند که مثلا عدد یک برابر با عدد یک است:

var x = 0;
x == 1; //false
x == 0; //true
همیشه مقدار خروجی این عملگر به صوت بولین است یعنی یا true یا false. اگر برابر باشند true برگشت داده میشه و اگر نه false برگشت داده میشود.

و اگر بخواهیم بدانیم که از نظر نوع داده یا Data type هم برابرند از عملگر === استفاده میکنیم، مثال:

var x = 0;
var y = "1";
console.log(x == y); //true
console.log(x === y); //false

2) عملگر != و !== در جاوااسکریپت

این عملگر دقیقا برعکس عملگر بالایی انجام میدهد. یعنی مثلا مقایسه میکند که 2 برابر نیست با 1، اگر برابر باشند مقدار false و اگر برابر نباشند مقدار true برگشت داده میشود. مثال:

var x = 2;
var y = 2;
var z = "2";
console.log(x != y); //false
console.log(x !== z); //true

در اینجا چون مقدار باهم برابر هستند مقدار false برگشت داده میشود، و در خط دومین هم برای اینکه از نظر دیتا تایپ برابر نیستن true برگشت داده میشود.

عملگرهای کوچک تر و بزرگتر در جاوا اسکریپت

عملگرهای > و < در جاواااسکریپت (Relation operators)

این عملگرهای کوچک

var x = 1 > 2; //false
var y = 1 < 2; //true
var z = 1 <= 1; //true
var m = 1 <= 2; //true
var a = 1 >= 2; //false

در متغیر اول گفتیم که عدد 1 بزرگ تر از 2 هست، در متغیر دومی هم گفتیم 2 بزرگ تر از 1 هست؛ در متغیر سوم گفتیم 1 بزرگتر یا برابر 1 است، در متغیر چهارم گفتیم 2 بزرگتر یا مساوی 1 است، در متغیر پنجم هم گفتیم 1 بزرگتر یا مساوی 2 است؛ که جواب هایشان هم در کنارشان نوشته شده است.

تر و بزرگتر در ریاضی، از لحاظ بزرگ و کوچک بودن دو متغیر را مقایسه میکنند، مثال:

دیدگاه و پرسش