سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

متدهای آرایه در جاوااسکریپت

متدهای آرایه در جاوااسکریپت ، متدهای آرایه از اصلی ترین و پرکاربرد ترین مباحث مربوط به جاوااسکریپت است. متدهای آرایه در جاوااسکریپت به ما کمک میکند تا به خوبی از آرایه ها، ویژگی و خواص آن استفاده کنیم. در این جلسه چند تا از متدهای کاربردی آرایه در جاوااسکریپت را بررسی میکنیم.


متدهای آرایه در جاوااسکریپت ، متدهای آرایه از اصلی ترین و پرکاربرد ترین مباحث مربوط به جاوااسکریپت است. متدهای آرایه در جاوااسکریپت به ما کمک میکند تا به خوبی از آرایه ها، ویژگی و خواص آن استفاده کنیم. در این جلسه چند تا از متدهای کاربردی آرایه در جاوااسکریپت را بررسی میکنیم.

جلسه مرتبط: آرایه ها در جاوااسکریپت

 

متد تبدیل آرایه به رشته

بعضی وقتها می بایست آیتم های یک آرایه را تبدیل به رشته کنیم و کار خاصی با آن انجام دهیم. مثلا برای نمایش دادن، دو تا متد داریم. متد ()toString و متد ()join

متد ()toString

متد toString در جاوا اسکریپت آرایه را به رشته تبدیل میکنه. به این صورت که همه آیتم های یک آرایه را داخل یک رشته قرار میدهد و با یک کاما (ویرگول خارجی) جدا می کند.

var fruit = [ "Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.toString();
// output:   Bannana,Apple,Portugal

متد ()join

متد join کاملا مشابه متد toString عمل می کند، با این تفاوت، میتوانیم جدا کننده بین آیتم های آرایه را مشخص کرد. جداکننده را در داخل پرانتز و بین دوتا دبل کوتیشن مینویسیم.

var fruit = [ "Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.join(" * ");
// output:   Bannana * Apple * Portugal

چند متد حذف و درج یک عنصر در آرایه

در آرایه ها برای اضافه کردن یا حذف یک آیتم از آخر در آرایه، از دو متد ()pop و ()push در جاوااسکریپت استفاده می کنیم. متد pop برای حذف عنصر (آیتم) از آخر آرایه و متد push برای اضافه کردن به آخر آرایه کاربرد دارد.

حذف و درج در آخر آرایه

متد ()pop

متد pop آخرین آیتم آرایه را حذف میکند.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.pop();    // remove last item of list
//output:  ["Bannana" , "Apple"]

متد ()push

متد push، مقداری که در داخل پرانتز قرار دارد را به آخر لیست یا همان آرایه اضافه میکند.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.push("Kiwi");    // add to end of the list
//output:   ["Bannana" , "Apple" , "Portugal" , "Kiwi"]

حذف و درج در اول آرایه

برای اضافه کردن یا حذف یک آیتم از ابتدای آرایه از دو متد ()shift و ()unshift در جاوااسکریپت استفاده میشود. متد shift برای حذف عنصر (آیتم) از اول آرایه و متد unshift برای اضافه کردن به اول آرایه کاربرد دارد.

متد ()shift

متد shift مشابه متد pop عمل میکند، با این تفاوت که متد shift از اول آرایه حذف میشود.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.shift(); 
//output: ["Apple" , "Portugal"]

متد ()unshift

متد unshift مشابه متد push عمل میکند، با این تفاوت که متد unshift به اول آرایه اضافه میکند.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.unshift("Kiwi");
//output: ["Kiwi" , "Bannana" , "Apple" , "Portugal"]

تغییر یکی از آیتم های آرایه

وقتی میخواهیم در آرایه مقداری که وارد شده را ویرایش کنیم و مقدار جدید مورد نظر را جایگزین آن مقدار قبلی کنیم، برای اینکار کافیست که بعد از اسم آرایه، شماره ایندکس آیتم مورد نظر را وارد کنیم و با یه (=) مقدار جدید را اختصاص بدهیم. مثال زیر:

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit[1] = "Kiwi"; 
// output:   ["Bannana" , "Kiwi" , "Portugal"]

برای مثال میخواهیم مقدار آیتم دوم را عوض کنیم، یعنی Apple که شماره ایندکس آیتم دوم برابر با [1] است.

نکته: برای پیدا کردن شماره ایندکس کافیست از شماره آیتم یه واحد کم کنید. چون شماره ایندکس از [0] شروع میشود.

یک متد برای اضافه کردن یا حذف چند عنصر از آرایه

گاهی اوقات میبایست از وسط آرایه چند عنصر را حذف یا اضافه کنیم که متدهای بالا کاربردی ندارند؛ در نتیجه سراغ متد پرکاربرد ()splice میریم.

متد ()splice برای اضافه کردن عنصر

متد Splice برای اضافه کردن آیتم های بیشتر در آرایه کاربرد دارد.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.splice(1, 0, "Lemon", "Kiwi");

اولین پارامتر (1) مشخص میکند که از کدام شماره ایندکس باید اضافه کردن آرایه شروع شود.

دومین پارامتر (0) مشخص میکند که چه تعداد آیتم حذف شود تا آیتم های جدید جایگزین شود. اگر 0 باشد، هیچ آیتمی حذف نمیشود و فقط آیتم های جدید اضافه میشود.

بقیه ی پارامترها ( “Lemon”“Kiwi” ) یا همان آیتم های جدیدی هستند که باید به آرایه اضافه شود.  

نتیجه ی خروجی مثال بالا:

// output:   ["Bannana" , "Lemon", "Kiwi" , "Apple" , "Portugal"];

در واقع باید از آخر تحلیل کرد؛
( “Lemon”“Kiwi” ): دو مقدار Kiwi , Lemon جدید
(0):  بدون اینکه آیتمی حذف شود
(1): از شماره ایندکس 1 شروع کن به جا گذاری، در واقع از ایندکس 1 و خود 1 رو  2 تا خونه ببر جلو تا آیتم های جدید اضافه شود.

متد ()splice برای حذف کردن عنصر

همانطور که در پاراگراف قبل مشاهده نمودید، پارامتر دوم تعداد آیتمی  است که باید حذف شود؛ اگر فقط به پارامتر اول و دوم مقدار دهیم، آیتم حذف خواهد شد. مثال:

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
fruit.splice(1, 2);
// output: ["Bannana"]

تحلیل کد بالا:

بقیه پارامترها خالی: پس قرار نیست آیتم جدیدی اضافه شود.

(2): 2 تا آیتم باید حذف شود.

(1): از شماره ایندکس 1 شروع کن به حذف کردن.

متد ترکیب دو آرایه باهم

برای چسباندن 2 تا آرایه و قرار دادن در یک آرایه جدید یا اضافه کردن چند تا Argument جدید به آخر آرایه از متد concat استفاده میکنیم.

متد ()concat

متد concat بعد از اسم اولین آرایه قرار میگیرد و آرایه های دیگر یا Argument های دیگر در داخل پرانتز قرار می دهیم. مثال:

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
var food = ["Pizza" , "Cake"];
var new = fruit.concat(food); 
// output: ["Bannana" , "Apple" , "Portugal" , "Pizza" , "Cake"]

میتوانید 3 تا آرایه را با هم ترکیب کنید:

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
var food = ["Pizza" , "Cake"];
var drink = ["coca"];
var new = fruit.concat(food, drink); 
// output: ["Bannana" , "Apple" , "Portugal" , "Pizza" , "Cake" , "coca"]

همچنین میتوانید به انتهای آرایه Argument اضافه کنیم.

var fruit = ["Bannana" , "Apple" , "Portugal"];
var new = fruit.concat(["Mongo" , "Lemon"]);
// output: ["Bannana" , "Apple" , "Portugal" , "Mongo" , "Lemon"]

جلسه بعد به موضوع “مرتب سازی آرایه ها” میپردازیم.

دیدگاه و پرسش