سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

آرایه ها در جاوااسکریپت

آرایه ها در جاوااسکریپت یا Arrays یکی از انواع داده ای است که برای ذخیره چند مقدار متفاوت در یک متغیر می باشد. به عبارت دیگر برای ذخیره چند مقدار متفاوت در یک متغیر از آرایه ها استفاده میکنیم.


آرایه ها در جاوااسکریپت یا Arrays یکی از انواع داده ای است که برای ذخیره چند مقدار متفاوت در یک متغیر می باشد. به عبارت دیگر برای ذخیره چند مقدار متفاوت در یک متغیر از آرایه ها استفاده میکنیم.

آرایه چیست؟

آرایه ها متغییر هایی هستند که بیشتر از یک مقدار را در خود ذخیره میکنند و دسترسی به داده های ذخیره شده با شماره ایندکس امکان پذیر است. در واقع آرایه مجموعه ای از لیست ها می شود. به عنوان مثال، برای ذخیره یک لیست از اسامی میوه بدون استفاده از آرایه ها باید به شکل زیر عمل کنیم.

var fruitOne = "Bannana";
var fruitTwo = "Portugal";
var fruitThree = "Apple";

ما در اینجا فقط 3 تا میوه داریم؛ فرض کنیم که اگر 300 تا میوه باشد، برای 300 تا میوه میبایست 300 تا متغییر متفاوت برای هر میوه را در نظر بگیریم. اینکار باعث ایجاد زمانبر، زیاد شدن حجم برنامه و همچنین عملکرد برنامه به شدت کاهش پیدا میکند.

برای راه حل این مشکل از آرایه ها (Arrays) یا لیست ها استفاده می کنیم.

جلسه مرتبط: متغیرها در جاوااسکریپت

ساختن آرایه در جاوااسکریپت

برای ساختن یک آرایه در جاوا اسکریپت فقط کافی است مقادیر مورد نظر را داخل یک براکت یا کروشه بگذاریم و هر مقدار را با یک کاما جدا کنیم. سینتکس (Syntax یعنی معنای) کلی ساخت آرایه در جاوااسکریپت به شکل زیر است.

var array_name = [item1, item2, ...];

برای مثال همان اسامی میوه را با یک متغیر و تشکیل آرایه به شکل زیر می نویسیم:

var fruit = [ "Bannana" , "Apple" , "Portugal"];

یا برای مرتب نوشتن و راحتی میتوانیم بعد از هر کاما یه Enter بزنید یا سطر بعدی، هر میوه در یک خط نوشته شود و خوانایی برنامه بالاتر رود.

var fruit = [ "Bannana",
 "Apple",
 "Portugal" ];

البته یه روش دیگری برای تعریف آرایه وجود دارد که تفاوتی با روش بالا ندارد. این روش مربوط به شی گرایی در جاوااسکریپت است و کاربرد زیادی دارد که در آینده یاد خواهید گرفت.

var fruit = new Array("Bannana", "Apple", "Portugal");

دسترسی به مقادیر آرایه

برای دسترسی به یکی از آیتم های آرایه باید از ایندکس استفاده کنیم. مثلا در اینجا، ما میخواهیم سومین میوه را برگزینیم که چه مقداری بوده است؟ یا اولین میوه را به لیست علاقه مندی های کاربرمون اضافه کنیم. برای دسترسی به آیتم های یک آرایه از شماره ایندکس (index number) استفاده میکنیم. برای مثال میخوایم مشاهده کنیم که اولین آیتم از آرایه fruit را داخل متغیر favoriteFruit بریزیم.

var favoriteFruit= fruit[0];
نکته: شماره ایندکس آرایه از 0 شروع می شود. یعنی شماره اولین عنصر [0] و دومین عنصر [1] می شود.

تغییر آیتم های آرایه

اگر بخواهیم لیست آیتم های یک آرایه را تغییری ایجاد کنیم یا کاربر اجازه ویرایش آیتم ها را داشته باشد، کافیی است شماره ایندکس آیتم مورد نظر را داخل یک براکت جلوی اسم آرایه بنویسیم و مقدار جدید را وارد و اختصاص دهیم. در مثال پایین، اولین آیتم آرایه fruit به Lemon تغییر پیدا می کند.

fruit[0] = "Lemon";

دسترسی به کل آیتم های آرایه

برای اینکار فقط لازم است اسم آرایه را فراخونی کنیم. مثال:

fruit
// output:   (3) ["Bannana", "Apple", "Portugal"]

تفاوت آرایه با Object

آرایه ها نوع خاصی از Object ها هستند، یعنی اگه typeof یک متغیر را بگیریم که داخلش آرایه ریختیم با جواب object مواجه میشیم.

var fruits = ["Banana", "Apple", "Portugal"];
typeof fruits;    // returns object

(با Object در جلسات بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.) با این تفاوت که برای دسترسی به عناصر یک آرایه از شماره ایندکس استفاده می کنیم اما برای دسترسی به اعضای یک Object از اسامی آن استفاده میکنیم. در کلی،

در جاوااسکریپت آرایه ها از numbered indexes (شماره ایندکس) استفاده میکنن.
در جاوااسکریپت Object ها از named indexes (اسم ایندکس) استفاده میکنن.

برای مثال:

برای دسترسی به اولین عنصر این آرایه از [0]person استفاده میکنیم. (آرایه)

var person = ["Mohammad", "Rezaei", 20];
// output:   Mohammad

برای دسترسی به اولین عضو این object از person.firstName استفاده می کنیم. (object)

var person = {firstName:"Mohammad", lastName:"Rezaei", age:20};
// output:   Mohammad

چطور آرایه را از Object تشخیص دهیم؟

اگر از typeof استفاده کنیم مقدار object را به ما برمیگرداند. چون آرایه نوع خاصی از Object است. در اکما اسکریپت 5 از متد ()Array.isArray برای تشخیص اینکه یک متغیر آرایه یا Object است، استفاده می شود.

Array.isArray(fruits);   // returns true

خواص و ویژگی آرایه ها (Array Properties)

برای استفاده بهتر از آرایه ها، خواص و ویژگی هایی وجود دارد. مثال:

طول آرایه (Array length)

برای بدست آوردن تعداد عنصر های یک آرایه از property یا ویژگی Lenght استفاده می کنیم. یعنی آرایه یا لیستی که 4 تا عنصر داشته باشد، عدد 4 برای ما return می شود.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.length;   // the length of fruits is 4

دیدگاه و پرسش