سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

عملگرهای حسابی در جاوااسکریپت

عملگرهای حسابی در جاوااسکریپت ، عملگرها یکی از مواردی هست که در دوران مدرسه باهاش آشنا شدیم. در ریاضیات بسیار کاربرد دارد که در این جلسه قرار است عملگرهای حسابی در برنامه نویسی javascript را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، همان عملگرهای ضرب(*)، تقسیم(/)، جمع(+)، تفریق(-) و چهارتا عملگر جدید دیگر آشنا میشویم


عملگرهای حسابی در جاوااسکریپت ، عملگرها یکی از مواردی هست که در دوران مدرسه باهاش آشنا شدیم. در ریاضیات بسیار کاربرد دارد که در این جلسه قرار است عملگرهای حسابی در برنامه نویسی javascript را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، همان عملگرهای ضرب(*)، تقسیم(/)، جمع(+)، تفریق(-) و چهارتا عملگر جدید دیگر آشنا میشویم.

عملگرهای حسابی در جاوا اسکریپت (Arithmetic operators)

ابتدا برنامه ی ویرایشگر را باز میکنیم و یک فایل به نام index.html ایجاد میکنیم، تا در صفحه مرورگر کد های جاوااسکریپتی را اجرا کنیم. برای شروع کدنویسی، داخل تگ script کدهای مورد نظر را مینویسیم که در پایین آورده شده است.

عملگر جمع در جاوااسکریپت (+)

عملگر جمع در جاوااسکریپت که دو عملیات را انجام میدهد،

  1. adding (جمع کردن دو عدد)
  2. concatenation (ترکیب کردن دو رشته)

Adding: دو یا چند عدد را جمع میکند.

<script>

   console.log(2+4); //6
   console.log(2+true); //3
   console.log(2+false); //2

</script>
نکته: true = 1 & false = 0

concatenation: دو یا چند رشته را جمع میکند یا وصل میکند.

console.log("Shah"+"Code"); //ShahCode
console.log(2+" ShahCode"); //2 ShahCode
console.log(true+"JS"); //trueJS
نکته: یک عدد اگه با رشته جمع شود، عدد هم به صورت رشته حساب میشود، عبارت “true” هم اگه با رشته جمع شود، به رشته تبدیل میشود.

عملگر منفی در جاوااسکریپت (–)

دو یا چند عدد را از هم کم میکند.

console.log(4-2); //2
console.log(4-"ShahCode"); //NaN
نکته: هیچ وقت عدد منهای رشته نمیشود

عملگر تقسیم در جاوااسکریپت (/)

دو یا چند عدد رو تقسیم میکند.

console.log(10/8); //1.25
console.log(10/0); //Infinity بینهایت
console.log(-10/0); //-Infinity

عملگر ضرب در جاوااسکریپت (*)

دو یا چند عدد را ضرب میکند.

console.log(2*3); //6
console.log(2*"SHAHCODE"); //NaN

عملگر درصد در جاوااسکریپت (٪)

عدد اول تقسیم عدد دوم میکند و عدد باقیمانده را نشان میدهد.

console.log(10 % 8); //2
نکته: عملگر /قسمت خارج از تقسیم را نشان میدهد و عملگر % باقیمانده داخل تقسیم را نشان میدهد.

عملگر توان در جاوا اسکریپت (**)

عدد اول را به توان عدد دوم میکند.

console.log(3**2); //9

میتوانید از آن به جای تابع pow استفاده کنید.

عملگر پلاس پلاس در جاوااسکریپت (++)

در اینجا از دو پلاس پلاس به این معنیست که یک شماره یا یک واحد اضافه شود.

console.log(2++); //2
let two = 2++;
console.log(two); //3
console.log(++2); //3
نکته: چون اول 2 رو نشان داد و بعد ++ انجام داد که همان 2 را نشان داد، ولی خط دومی چون دو ++ را در یک متغییر نوشتیم خروجی 3 داد؛ در خط سومی چون اول ++ را قرار دادیم یک واحد را اضافه کرد.

عملگر ماینس ماینس در جاوااسکریپت (–)

در اینجا از — یک واحد کم میشود یا تفریق یک میکند.

console.log(2--); //2
console.log(--2); //1

نظرات فراموش نشود 🙂

دیدگاه و پرسش