استفاده از خاصیت padding در جدول

keyboard_arrow_up