سبد خرید

بستن سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

معکوس کردن رشته و آرایه با پایتون

معکوس کردن رشته و آرایه ، در این مطلب، روش نوشتن برنامه معکوس کردن رشته و آرایه با پایتون نوشته شده است. در اینجا هدف آن است که یک آرایه (رشته) ورودی معکوس و در خروجی، آرایه/رشته معکوس شده چاپ شود. مثال زیر در این راستا قابل توجه است.

آرایه

به مجموعه ای از داده ها (اطلاعات) با تعداد ثابت که از یک نوع جنس هستند آرایه میگویند. برای درک بهتر یک نوع جنسی از داده ها چند مثال ساده میزنیم. میتوان گفت نمره دانش آموزان یک کلاس از یک نوع جنس هستند(همگی double هستند مثلا)  یا اسامی دانشجویان یک رشته تحصیلی(همگی از جنس string هستند).

روش تکرار شونده

 1. اندیس‌های شروع و پایان را به صورت start = 0 و end = n-1 مقداردهی اولیه کن.
 2. در حلقه، [arr[start را با [arr[end جا به جا کن و start و end را به صورت زیر تغییر بده:

start = start +1, end = end – 1

مثالی از معکوس کردن آرایه:

مثالی از معکوس کردن رشته:

قطعه کد برنامه به صورت تکرار شونده:

# Iterative python program to reverse an array 
# Function to reverse A[] from start to end 
def reverseList(A, start, end): 
  while start < end: 
    A[start], A[end] = A[end], A[start] 
    start += 1
    end -= 1
 
# Driver function to test above function 
A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
print(A) 
reverseList(A, 0, 5) 
print("Reversed list is") 
print(A)

 

نکته: پیچیدگی زمانی این روش از درجه (O(n است.

روش بازگشتی

 1. اندیس‌های شروع و پایان را به صورت start = 0 و end = n-1 مقداردهی اولیه کن.
 2.  [arr[start را با [arr[end جا به جا کن.
 3. به طور بازگشتی، reverse را برای بقیه آرایه فراخوانی کن.

در ادامه، قطعه کد روش بازگشتی برای معکوس کردن آرایه ارائه شده است.

 

قطعه کد برنامه به صورت بازگشتی:

# Recursive python program to reverse an array 
# Function to reverse A[] from start to end 
def reverseList(A, start, end): 
  if start >= end: 
    return
  A[start], A[end] = A[end], A[start] 
  reverseList(A, start+1, end-1) 
 
# Driver function to test above function 
A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
print(A) 
reverseList(A, 0, 5) 
print("Reversed list is") 
print(A)

 

امیدوارم برای شما مفید باشد.

پست های مشابه

7مرداد 1400

رشته ها در جاوااسکریپت ، رشته ها یا Strings یکی از انواع داده ای است که در آموزش قدم به قدم جاوااسکریپت صحبت شده است. رشته ها در واقع همون کلمه یا Text محسوب می شوند و در جاوا اسکریپت برای تعیین کردن اینکه داده از نوع رشته یا کلمه باشد

193

0

2اسفند 1399

بدست آوردن تعداد بیشترین مقسوم علیه دربین چند عدد با پایتون که بسیاری از دانشجویان به دنبال این سورس کد هستند. در این مقاله…

3403

2

18بهمن 1399

تبدیل تمامی حروف یا رشته به بزرگ یا کوچک در این مطلب ما می‌خواهیم تمامی حروف یا رشته‌ی مورد نظر را به حروف کوچک و یا حروف بزرگ تبدیل نمائیم.

1882

0

دیدگاه و پرسش