سبد خرید

بستن سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد ورودی با ++C

تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد ورودی با ++C ، در این نمونه برای تشخیص بزرگترین و کوچکترین ابتدا سه عدد را از ورودی دریافت می‌کند، سپس باهم مقایسه می‌شود و در نهایت خروجی را چاپ می‌کند. به دو روش می‌توانیم عمل مقایسه را انجام دهیم که کد کامل در اختیار شما دانشجویان قرار داده است.

 

سوال برنامه نویسی

برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و min و max آن را پیدا کرده و در خروجی چاپ نماید.

روش اول:

دو عدد را مقایسه ونتیجه، با عدد سوم مقایسه شود.

کد کامل برنامه:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,c,max,min;
  cout << "Enter 3 number:\n";
  cin>>a>>b>>c;
  //** min and max of 2 numbers **
  if (a>=b) {
       max=a;
       min=b;
  }
  else if (b>a){
       max=b;
       min=a;
  }
  //** Results compare with C **
  if(c>max)
      max=c;
      
  if(c<min)
      min=c;
  //** Print Results **    
  cout<<"Max: "<<max<<"\nmin: "<<min;
  
  getch();
}

 

روش دوم:

استفاده از ترکیب شرط ها

کد کامل برنامه:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,c;
  cout << "Enter 3 number:\n";
  cin>>a>>b>>c;
  // ** Find Max **
  if (a>=b && a>=c)
       cout<<"Max: "<<a<<endl;
  else if (b>=a && b>=c)
       cout<<"Max: "<<b<<endl;
  else
      cout<<"Max: "<<c<<endl;
  // ** Find Min **
  if (a<=b && a<=c)
       cout<<"Min: "<<a;
  else if (b<=a && b<=c)
       cout<<"Min: "<<b;
  else
      cout<<"Min: "<<c;
  getch();
}

پست های مشابه

18فروردین 1400

از آنجايي که دانشجويان زيادي جهت سفارش پروژه هاي C++ به سايت مراجعه نموده اند، در این مطلب پروژه ای مربوط به تبدیل اعداد دهدهی به اعداد دودویی است که در اختیار شما دوستان قرار دادیم…

560

0

10فروردین 1400

جابجایی متغیرها در زبان C ، این برنامه دو عدد را دریافت کرده و جابجا میکند و در خروجی چاپ می کند.که در این پروژه میخواهیم آموزش و کدی را در اختیار شما و دانشجویان قرار می‌دهیم.

1485

0

10فروردین 1400

میانگین سه عدد با C ، برنامه ی محاسبه میانگین سه متغییر با زبان C ، در دانشگاه در درس سی (C) برای شروع کار حتما به موضوع محاسبه میانگین متغییرها یا عدد برخورد کردید. در این پست، کدهای C را در اختیار شما دانشجویان قرار دادیم.

1774

0

دیدگاه و پرسش